python

Python – Virtualenv & PIP

VIRTUALENV

  • instalar:  pip install virtualenv
  • crear entorno: virtualenv “myEnvironment”
  • activar entorno: source myEnvironment/bin/activate
  • desactivar entorno: deactivate

PIP

  • Instalar: pip install -r requirements.txt o nombre_paquete
  • Desinstalar: pip uninstall nombre_paquete
  • Actualizar paquete: pip install nombre_paquete –upgrade
  • Ver dependencias del entorno: pip freeze —local